TALLINNA HARIDUSAMET

KÄSKKIRI

Tallinn                                      22.12.2015 nr 1.-2/775

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude
vanema poolt kaetava osa määra
kinnitamine


Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel

1.

Kinnitada koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus

1.1 alates 1. jaanuarist 2016 52,46 eurot;

1.2 alates 1. jaanuarist 2017 57,34 eurot.

2.

Kinnitada ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus

2.1 alates 1. jaanuarist 2016 57,62 eurot;

2.2 alates 1. jaanuarist 2017 62,98 eurot.

3.

Vanema osa määra suurusest inforeerib lasteasutuse juht vanemat või teda asendavat isikut ning määra suurus avaldatakse ajalehes, kus Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Pajula
Juhataja

____________________________________________________________________________________________________________

*Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.  

*Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

  • Toiduraha aiarühmas: 2.20€,  sõimerühmas: 1.90€

Alates 1. augustist pakub Lasteaias Pääsupesa toitlustusteenust OÜ Tüdrukud.

Alus: Lasteaed Pääsupesa hoolekogu otsus 08.12.2008 nr 2

Soodustuste määramine

Lasteaia saali kasutamine

  1. Saali kasutamine - 20,00 eurot
  2. Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 13,00 eurot
  3. Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 6,00 eurot 

Ruumide rent

Võimalik on osaleda tasulistes huviringides: 

  • Jalgpalliring 10€ kuu
  • Lauluring 3.00€ õppetunni hind
  • Inglise keel 4.50-5.50€ õppetunni hind
  • Eelkool 38€ kuu
  • Judo 25€ kuu
  • Peotants 19€ kuu