Lasteaias Pääsupesa tegutseb 12 rühma: 10 aia- ja 2 sõimerühma. Lapsi on 260. Töö ja õppekeeleks on eesti keel. Kõikidel rühmadel on lapsesõbralikud ja meeldejäävad lillede nimetused. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi järgiv rühm, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm või vajadusel logopeedilised rühmad.

Toimib süsteem – õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni viimaseni. See loob turva- ja kindlustunde nii lastele kui ka lastevanematele.

Meie lasteaias töötavad:

  • logopeedid - Marika ja Tiina
  • muusikaõpetajad - Kulla ja Margit
  • liikumisõpetajad - Rea ja Ave

Lastel on võimalik osaleda tasulistes huviringides: inglise keele õppes, jalgpallis, muusikas.

Lasteaia kohatasu on 57,34€ kuus, toiduraha aiarühmas: 1.60 € päevas ja toiduraha sõimerühmas 1,47 €.

Lasteaias olevad rühmad:

Võilill

Sõimerühm
lapsed 1,5-3a.
Õpetajad Heidy ja Aivi, õpetaja abi Liis
tel: 5830 1275
Kannike

Sõimerühm
lapsed 1,5-3a.
Õpetajad Bessi ja Annika, õpetaja abi Janika
tel: 5616 6476
Rukkilill

Aiarühm
lapsed 6-7a.
"Kiusamisest vaba lasteaed" programmiga töötav rühm.
Õpetajad Elviira ja Merje, õpetaja abi Vaike
tel: 5456 8379
Meelespea

Aiarühm
lapsed 3-7a.
"Hea Alguse" metoodikal töötav rühm.
Õpetajad Lydia ja Ruti, õpetaja abi Piret
tel: 5880 1607
Päevalill

Aiarühm
lapsed 3-4a.
Õpetajad Maris ja Kai, õpetaja abi Erti
tel: 5194 3882
Karikakar

Sõimerühm
lapsed 2-3a.
"Kiusamisest vaba lasteaed" programmiga töötav rühm.
Õpetajad Tuuli ja Urve, õpetaja abi Urve
tel: 5457 9900
Nurmenukk

Aiarühm
lapsed 3-7a.
Keelekümblusrühm
Õpetajad Nastja ja Katja, Marina, õpetaja abi Malle
tel: 5741 9160
Pääsusilm

Aiarühm
lapsed 3-6a.
Õpetajad Tanja ja Külli, õpetaja abi Tanja
tel: 5397 6395
Kullerkupp

Aiarühm
lapsed 3-4a.
Õpetajad Juula Piret, Mariel, õpetaja abi Maia
tel: 5457 9030
Sinilill

Aiarühm
lapsed 3-6a.
Tasandusrühm
Õpetajad Anna-Merike ja Alari, õpetaja abi Anne
Logopeed Marika
tel: 5392 2645
Kurekell

Liitrühm
lapsed 2-7a.
Õpetajad Kulla ja Helle, õpetaja abi Tanja
tel: 5896 8846
Piibeleht

Aiarühm
lapsed 3-7a.
Tasandusrühm
Õpetajad Marje ja Liina, õpetaja Anneli
Logopeed Tiina
tel: 5742 0440