Lasteaias Pääsupesa tegutseb 12 rühma: 9 aia- ja 3 sõimerühma. Lapsi on 205. Töö ja õppekeeleks on eesti keel. Kõikidel rühmadel on lapsesõbralikud ja meeldejäävad lillede nimetused. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi järgiv rühm, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm või vajadusel logopeedilised rühmad.

Toimib süsteem – õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni viimaseni. See loob turva- ja kindlustunde nii lastele kui ka lastevanematele.

Meie lasteaias töötavad:

  • logopeedid - Marika ja Tiina
  • muusikaõpetajad - Kulla ja Margit
  • liikumisõpetajad - Rea ja Ave

Lastel on võimalik osaleda tasulistes huviringides: inglise keele õppes, jalgpallis, muusikas.

Lasteaia kohatasu on 61€ kuus, toiduraha aiarühmas: 2.20€ (2€ kompenseerib Tallinna linn) päevas ja toiduraha sõimerühmas 1,90€ (1.80€ kompenseerib Tallinna linn).


Lasteaias olevad rühmad:

Võilill

Sõimerühm
Õpetajad Heidy ja Meeri-Ann. Õpetaja abi Veronika
Kannike

Sõimerühm
Õpetajad Evely ja Kai.
Õpetaja abi Epp
Rukkilill

Aiarühm
Õpetajad Siiri ja Vaike.
Õpetaja abi Gerly
Meelespea

Sobitus- ja liitrühm
Õpetajad Lydia ja Ruti. Õpetaja abi Piret
Päevalill

Aiarühm
Õpetajad Anna-Merike ja Ave.
Õpetaja abi Erti
Karikakar

Aiaühm
Õpetajad Tuuli ja Urve.
Õpetaja abi Urve
Nurmenukk

Keelekümbluse- ja liitrühm
Õpetajad Nastja ja Katja.
Õpetaja abi Malle
Pääsusilm

Sõimerühm
Õpetajad Tanja ja Külli. Õpetaja abi Tanja
Kullerkupp

Aiarühm
Õpetajad Juula Piret ja Mariel.
Õpetaja abi Maia
Sinilill

Tasandusrühm
Õpetajad Getter ja Alari.
Õpetaja abi Marika.
Logopeed Marika
Kurekell

Sitsi lasteaia sõimerühm
VÕILILL
Piibeleht

Tasandusrühm
Õpetajad Marje ja Liina.
Õpetaja abi Anneli.
Logopeed Tiina