Jään iseendaks, olen salliv ja sõbralik

  • märkame ja aktsepteerime erinevusi
  • väärtustame ennast ja teisi

Eestis elada on uhke ja hää

  • tähistame EV 100 sünnipäeva
  • eesti rahvakombed, pärimuskultuur

Laps on nutikam kui robot

  • mänguline robootikaga tutvumine
  • maailma avastamine teadvuse ja tehnoloogia abil
  • tähelepanu, täpsuse, püsivuse, loovuse arengu toetamine