Hoidkem üksteist

 • märkame head ja ilusat - millimeeter head iga päev
 • oma mõttega muudan maailma ja iseennast

Meil mereäärne tänavas...

 • kus on minu kodu, minu koduõmbrus, kodulinn Tallinn
 • Eesti rahvakombed, pärimuskultuur
 • valmistume EV 100
 • lasteaed ja merekultuuri aasta
 • Ülemiste Vanakese legend

Vee ringlus looduses

 • vesi on eluks kõigile vajalik
 • meie sees ja ümber on palju vett
 • vee ringlus kui protsess
 • vee erinevad olekud looduses: vihm, lumi, jää, udu, aur ja kaste
 • vesi kui elukeskkond