MISSION

Lasteaed, koostöös koduga, annab parima, et lapsest kujuneks ise elus toime tulev kodanik, kes tunneb elust rõõmu ja kelle kõrval on hea elada.

VISIOON.

Lasteaed on turvaline, sõbralik, arendav ja lapse loovust toetav kasvukeskkond, kus kõigil on hea olla.

PÕHIVÄÄRTUSED.

  • Turvalisus – psüühiline ja füüsiline
  • Hoolivus – iga inimene on väärtuslik
  • Koostöö – lapse ja lapsevanema rahulolu, usaldus
  • Professionaalsus  -  arengu- ja uuendusmeelsus.

 Kinnitatud: Hoolekogu 01.04.2013