Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00 – 19.00

Lasteaias töötab 12  rühma. Igas rühmas töötab 2-3 lasteaia õpetajat ja 1 õpetaja abi:

Iga päev käib juhtkonna esindaja rühmades, et tutvuda olukorraga, lahendada probleemid või edestada infot. Info edestamine toimub pidevalt teadetetahvlil, koduleheküljel, listides või koosolekutel.

Pedagoogilised nõukogud toimuvad plaanipäraselt, välkkoosolekud vastavalt vajadusele, tekkinud probleemid arutatakse läbi ühiselt ning leitakse sobiv lahendus.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest, ebakõladest teatab direktorile, õppealajuhatajale või direktori asetäitjale majandusalal, kes aitavad probleemid lahendada.

Töö lasteaias toimub vastavalt õppekavale, tegevuskavale, aasta- ja nädalaplaanile.

Rühmade koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Sügisel tutvustatakse uusi lapsevanemaid lasteaia Sisekorrareeglitega ja õppe-kasvatustööga rühmas, kooskõlastatakse rühma sisekord. Õppeaasta jooksul toimub rühmas 1-2 lapsevanemate koosolekut. Kevadel analüüsitakse tehtut, toimuvad arenguvestlused mille tulemusel koostatakse sügisel plaanid algavaks õppeaastaks.

Lastevanemate esindus on hoolekogu, kes valitakse igal sügisel.