• Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid - puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin.
  • Jõustunud kohtulahendid - puuduvad
  • Riigihanked - puuduvad. Uued hanked avaldatakse rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.
  • Lasteaia asjaajamiskorraga saad tutvuda siin.
  • Lasteaed Pääsupesa delikaatsete isikuandmete töötlemise kord - dokument