Lasteaed Pääsupesa on Põhja-Tallinna munitsipaalomandis töötav koolieelne lasteasutus, mis avati 1968. aastal aadressil Ehte 7 (projektijärgne kohtade arv 280) ning kandis tol ajal nimetust Tallinna 42. Lastepäevakodu.

Alates 1976. aastast kuni 1978. aastani kasvatati - õpetati tavaliste laste kõrval ka vaimse puudega lapsi. Erivajadustega laste rühm oli mõeldud 11- 12 lapsele ning töötas ööpäevaselt.

1977/1978 õppeaastal tõsteti Tallinna 42. Lastepäevakodu esile nn töötubadega, mis olid sellel ajal lasteaedades küllaltki ebatavaline ja oma ajast ette jõudnud nähtus.

1989. aastal avati esimene rühm kuulmispuudega lastele.

Aastal 1990 muudeti Tallinna 42. Lastepäevakodu nimi lastesõbralikumaks ning uueks nimeks sai Lasteaed Pääsupesa. Kaheksas tavarühmas ja algkoolis kasvatati ja õpetati lapsi kuni 3.klassi lõpetamiseni.

1992. aastal avati 2 aiarühma ja 1 kooliklassirühm kuulmispuudega lastele, kus oli võimalik õppida kuni 6.klassini.

1995. aastal reorganiseeriti Lasteaed-algkool Pääsupesa (Ehte tn 7 asuv maja) eraldi kuulmispuudega lastest Kurtide Kooliks ja lasteaiaks Pääsupesa.

1995. novembris kolis lasteaed Pääsupesa eraldi majja aadressiga Puhangu 57 (projektijärgne kohtade arv 280).

1998. aastal käivitati Eestis Phare-Lien “tugiisiku” projekt vaimse puudega laste tavaellu kaasamiseks. Projekti järgi käib puudega laps lasteaias koos tugiisikuga, mis võimaldab sellise lapse kohanemist normaalse eluga ning õpetab terveid lapsi harjuma puudega inimestega. Selle projektiga läks kaasa ka lasteaed Pääsupesa.

Praegu tegutseb lasteaias Pääsupesa 12 rühma: 10 aia- ja 2 sõimerühma. Toimib süsteem – õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni viimaseni. See loob turva- ja kindlustunde nii lastele kui ka lastevanematele. Lapsesõbralikud ja meeldejäävad on ka rühmade lillenimedest nimetused. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi järgiv pererühm, mis töötab alates 1998. aastast, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm (moodustati 1995. aastal) või vajadusel 1999. aastal avatud logopeedilised rühmad.


PÄÄSUPESA LAUL

 

IGAL LAPSEL ON ÜKS PESA,

SEAL KUS ON TA EMA, ISA.

MEIE LASTEL VAAT KUS LOPS,

PESASID ON KOKKU KAKS.

 

Refr: SEST, ET IGAL HOMMIKUL

PÄÄSUPESA POOLE

REIPAL SAMMUL ASTUME

KASVATAJA JUURDE.

 

PÄIKEST TÄIS ON TERVE MAJA

JONNIJORU ME EI AJA.

IKKA RÕÕMSALT LAULAME,

PÄÄSUPOJAD OLEME.

 

Refr: SEST, ET IGAL HOMMIKUL

PÄÄSUPESA POOLE

REIPAL SAMMUL ASTUME

KASVATAJA JUURDE.