Lasteaed Pääsupesa struktuur

Lasteaias Pääsupesa tegutseb 12 rühma: 10 aia- ja 2 sõimerühma. Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade ja liitrühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida "Hea Alguse" programmi alusel töötav pererühm, mis töötab alates 1998.aastast, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötav keelekümblusrühm või vajadusel 1999.aastal avatud tasandusrühmad.