LASTEAED PÄÄSUPESA VANEM RÜHM OSALEB

2017/2018 ÕPPEAASTAL

TALLINNA HARIDUSAMETI POOLT PAKUTUD KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSE KESKKONNAHARIDUSPROGRAMMIDE PROJEKTIS


PROJEKTI TEGEVUSI, ÕPPEKÄIKE TOETAB  SIHTASUTUS KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK)

KIK keskkonnateadlikkuse programmist lähemalt leiate infot: https://www.kik.ee/et/keskkonnateadlikkus/keskkonnateadlikkus

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on toetada ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist ja keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist.

Toetatavad tegevused on üldharidussüsteemi õpilastele õppeprogrammi elluviimine loodus- või keskkonnahariduskeskuses.