Rühmadele saab infot edastada aadressil - info@paasupesa.edu.ee