KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

LISA 120

Lasteaed Pääsupesa hoolekogu koosseis

Nele Küttlapsevanem, hoolekogu esimees - kyttnele@gmail.com
Maie Kleidovlapsevanem
Kaisa Raskalapsevanem
Kirsti Kärbolapsevanem
Evelyn Alamets
lapsevanem
Kadi Takjaslapsevanem
Maive Rooslapsevanem
Valev-Elviz Loitlapsevanem
Heleni Puuorglapsevanem
Karin Pauluslapsevanem
Aili Tilklapsevanem
Ave Saar                              
lapsevanem
Tuuli Laats Røsbergõpetajate esindaja
Triin Lindau
Põhja-Tallinna Valitsuse esindaja